Evaluare națională 2024 - Exercitii rezolvate

Rezultatul calculului 90 - 90 ÷ 10 este egal cu ...

Rezolvare: 90 - 9 = 81

Rezultatul calculului 6 + 4 × 10 este egal cu ...

Rezolvare: 6 + 40 = 46

Suma numerelor întregi din intervalul (-2, 2] este egală cu ...

Rezolvare: -1 + 0 + 1 + 2 = 2

Numărul care reprezintă 25% din 100 este egal cu ...

Rezolvare: 100 × 25 ÷ 100 = 25

În tabelul de mai jos este dată o dependenţă funcţională.

Conform informațiilor din tabel, numărul real m este egal cu ...

Rezolvare: y = 2 × 2 + 3 = 4 + 3 = 7

m = 7

Înlocuim x cu 2 în expresia y = 2x + 3

După o reducere cu 30%, prețul unui obiect devine 63 de lei. Determinați prețul obiectului înainte de reducere.

Rezolvare: Notăm cu y prețul obiectul înainte de reducere

Se scade din prețul inițial reducerea

y - y × 30 ÷ 100 = 63

Se dă factor comun y

y × (1 - 0.3) = 63

y × 0.7 = 63

y = 63 ÷ 0.7

y = 90

Verificare: 90 × 30 ÷ 100 = 2700 ÷ 100 = 27

Reducerea este de 27 de lei.

90 - 27 = 63

După ce aplicăm reducerea prețului inițial obținem prețul redus: 63 lei.

Dacă
x / 4
= 3 , atunci numărul x este egal cu ...

Rezolvare: x = 4 × 3 = 12

Irina cheltuiește o sumă de bani în două zile. În prima zi cheltuiește
3 / 7
din sumă, iar în a doua zi restul de 36 de lei. Determinaţi suma totală cheltuită de Irina în cele două zile.

Rezolvare: Dacă
3 / 7
cheltuiește în prima zi. Atunci
4 / 7
reprezintă suma cheluită în a doua zi, adică 36 lei.

Notăm cu y suma de bani

4/7
× y = 36

y =
36 × 7/4

y = 63

Suma de bani cheltuită este 63 lei.

Verificare:

3/7
× 63 + 36 =

Adunăm cât cheltuiește în prima zi și cât cheltuiește în a doua zi.

27 + 36 = 63

Numărul care reprezintă 50% din 1000 este egal cu ...

Rezolvare: 1000 × 50 ÷ 100 = 500

Produsul numerelor întregi nenule din intervalul [-3, 3) este egal cu ....

Rezolvare: -3 × (-2) × (-1) × 1 × 2= -12

Pătratul ABCD are perimetrul de 8 cm . Latura acestui pătrat este de cm ...

Rezolvare: Folosim formula de calcul pentru perimetru

perimetru = 4 × latura

8 = 4 × latura

latura = 2 cm

8 kilograme de cartofi costă 16 lei. 4 kilograme de cartofi de același fel costă ... lei.

Rezolvare: Utilizăm regula de trei simplă

Notăm cu y necunoscuta

y = (16 × 4) ÷ 8

y = 64 ÷ 8

y = 8

Atunci 4 kilograme de cartofi costă 8 lei

Perimetrul paralelogramului ABCD este de 24cm. Dacă AB = 8cm, atunci lungimea laturii AD este egală cu ... cm.

Rezolvare: Folosim formula de calcul pentru perimetru

perimetru = 2AB + 2AD

24 = 2 × 8

24 - 16 = 2AD

8 = 2AD

AD = 4

Cel mai mare număr natural divizibil cu 3 din mulțimea A = {1,2,3,4,5,6,7,8} este

Rezolvare: 8 are restul împărțirii 2

7 are restul împărțirii 1

este 6 pentru ca restul împărțirii la 3 este 0

În tabelul de mai jos este prezentată situația statistică a notelor obţinute de elevii unei clase a VIII-a la teza de matematică pe semestrul I.

Conform tabelului, în semestrul I, media notelor obținute de elevii clasei a VIII-a la teza de matematică este egală cu …

Rezolvare: Calculăm suma notelor

suma = 4 × 2 + 5 × 4 + 6 × 5 + 7 × 6 + 8 × 5 + 9 × 4 + 10 × 4

8 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 40 = 216

Calculăm numărul elevilor

2 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 4 = 30

Media este suma împărțită la numărul elevilor

216 ÷ 30 = 7,2

Dacă 10% dintr-o sumă reprezintă 60 de lei, atunci suma este de lei ...

Rezolvare: Utilizăm regula de trei simplă

Notăm cu y necunoscuta

y = (60 × 100) ÷ 10

y = 6000 ÷ 10

y = 600

Suma va fi 600 lei

Cel mai mare număr prim din intervalul [2,11) este ...

Rezolvare: Numerele prime din acest interval sunt: 3, 5, 7

11 nu este luat în calcul pentru că intervalul este deschis

Numărul prim cel mai mare este 7

Punctele M și N sunt mijloacele laturilor AB, respectiv AC ale unui triunghi ABC cu BC=24cm. Lungimea segmentului MN este egală cu ... cm.

Rezolvare: MN e linie mijlocie in triunghiul ABC

Atunci MN este jumătate din BC

MN = BC ÷ 2

MN = 12

Oana cheltuiește o sumă de bani în trei zile. În prima zi Oana cheltuiește jumătate din sumă, a doua zi cheltuiește jumătate din suma rămasă, iar a treia zi restul de 100 lei. Calculați suma totală cheltuită de Oana în cele trei zile.

Rezolvare: Notăm cu y suma de bani

În prima zi a cheltuit y ÷ 2

Atunci y ÷ 2 reprezintă suma de bani cheltuită în total ziua 2 și ziua 3

Dar în a doua zi a cheltuit jumătate din suma rămasă cea ce reprezintă y ÷ 4

y/2
-
y/4
=
y/4

Deci în a treia zi a cheltuit y ÷ 4, confom ecuație de mai sus

Dar tot în a treia zi cunoaștem ca a cheltuit suma 100 lei

Atunci putem afla suma totală de bani

y/4
= 100 lei

y = 400 lei, suma totală de bani

Verificare:

400/2
+
400/4
+ 100 =

200 + 100 + 100 = 400

Dreptunghiul ABCD are AB = 8cm și BC = 6cm. Lungimea diagonalei AC este egală cu ... cm

Rezolvare: Aplicăm teorema lui Pitagora

AC = √82 + 62

AC = √64 + 36

AC = √100

AC = 10

Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.

Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.