Rectangle area

Calculate the area of a parallelogram with the length of the sides of 2 cm and 11 cm

The area is cm 2

Remember !

The rectangle is the parallelogram with a right angle. Properties:

– the opposite sides are congruent

– all the angles are right

– the diagonals are congruent

– the perpendicular bisectors represent the symmetry axis

Perimeter of a rectangle formula : P = 2 • ( L + l )

How to calculate the area of a rectangle : A = l • L

Site-ul nostru poate rămâne gratuit numai prin afișarea de reclame.

Vă rugăm să ne susțineți prin dezactivarea blocării de anunțuri.